Messuehdot

YLEISET OSANOTTOEHDOT

TOIMEENPANO

Järjestäjä          Lapin Messut Oy
Paikka               Lappi Areena, Hiihtomajantie 6, 96400 Rovaniemi
Aika                   13-15.5.2022
Aukioloajat      Pe 13.5. 10-18,  La 15.5.  10-18,  Su 17.5.  10-16
Sisäänpääsy     Pääsylipulla tai asiakaskutsukortilla

MESSUJEN SISÄLTÖ

Messut ovat eräalan, matkailun ja vapaa-ajan erikoisnäyttely siihen liittyvine tuotteineen ja palveluineen. Mukana ovat luonto ja siihen liittyvät toiminnot sekä ihminen luonnossa. Matkailu on yhä monipuolisemmin edustettuna, samoin kuin sen oheis- ja ohjelmapalvelutoiminnot. Messujen ohjelma tukee tuotetarjontaa.

ILMOITTAUTUMINEN

Virallinen ilmoittautumisaika näytteilleasettajaksi on 1.1.2022 mennessä, jonka jälkeen järjestäjällä on oikeus hyväksyä jälki-ilmoittautuneita. Ilmoittautuminen tapahtuu sähkö­postilla tai puhelimitse. Messujärjestäjän kirjallisesti vahvistama varaus on molempia osapuolia sitova sopimus, jota ei ilman järjestäjän lupaa saa luovuttaa kolmannelle henkilölle. Näytteilleasettajalla on oikeus ilman, että paikkavuokraa peritään, kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivää siitä, kun varausvahvistus on saapunut järjes­täjältä. Mikäli kirjal­lista peruutusta järjestäjälle ei ole tullut, paikkavaraus on pysyvä.

PAIKKAVUOKRAT

Sisätilat                                               50 € / m2   + alv 24 %,  kulmalisä +10 %
Ulkoalue                                                 30€/ m2 + alv 24 %

Hinnat sisältävät messupaikan vuokran ja myyntiluvan, ei rakenteita tai kalusteita. Lisähinta valmisosastosta sisäalueella on 45 € / m+ alv 24 %. Valmisosastoon kuuluvat valkoiset messuseinät, otsalauta ilman tekstiä, matto, näiden rakentaminen ja purku. Paikka­vuokran eräpäivä on 1.2.2020. Laskutuslisä on 4 € (sis. alv 24 %), viivästyskorko 10%.

RAKENTEET

Messujärjestäjä välittää tilauksesta vuokrattavia rakenteita, kalusteita ja valmis-osastoja. Näytteilleasettaja huolehtii oman osastonsa rakentamisesta ja somistuksesta sekä siitä, että rakenteet ovat riittävän lujia, siistejä ja turvallisia. Rakenteiden tulee olla myös sellaisia, että ne turvaavat osastojen ”intimiteetin” ja että niillä selkeästi erotutaan naapurista. Näytteilleasettaja ei saa ilman eri suostumusta käyttää hyväkseen toisen näytteilleasettajan tai hallin rakenteita. Rakentamisen tai rakenteiden aiheut­tamista vaurioista vastaa näytteilleasettaja. Järjestäjällä on oikeus poistaa epäasialliset rakenteet. Rakennuskorkeutta ei ole rajoitettu, peruskorkeus on 250 cm. Näyttely­osastossa saadaan mainita muu kuin näytteilleasettajan tai hänen päämiehensä nimi vain järjestäjän suostumuksella.

MESSUOSASTOJEN RAKENTAMINEN

Rakentamisen aikataulu:
torstai 12.5. klo 08.00-22  

perjantai 13.5. klo 08.00-10
Järjestäjä määrää osastojen sijainnin.

SÄHKÖVIRTA, VESI ja NETTI

Näytteilleasettaja saa sähkövirtaa tilauksesta. Valovirran hinta sisällä on 80 € + alv 24 % ja voimavirran 160 € + alv. Ulkona valovirta on 80 € + alv ja voimavirta 200€ + alv. Asuntoauto-/vaunupaikan sähkön hinta on 20 € + alv. Osastojen sisäisestä sähköasennuksesta vastaa näytteilleasettaja. Sähkö­asennuksen saannin varmistamiseksi tilaus on tehtävä viimeistään 2 viikkoa ennen messujen alkua, minkä jälkeen tilatuista sähköistä peritään 20 % korotettu hinta. Vettä on saatavissa vesipostista tai tilauksesta osastolle. Langattoman suojatun netin hinta 30€+alv. Langallisesta sovitaan erikseen kaapelivedon pituuden mukaan.

SIIVOUKSET

Messujärjestäjä huolehtii messualueen yleisestä siivouksesta ja jätehuollosta. Osas­tojen siivouksesta huolehtii näytteilleasettaja. Osastojen siivouspalvelu on tilattavissa messujärjestäjältä.

VAKUUTUKSET

Messujärjestäjän vastuuvakuutus korvaa järjestäjän oman henkilökunnan toimen­piteistä, laitteista tai rakenteista kolmannelle henkilölle aiheuttamat vahingot. Järjestäjä on erilaisten onnettomuuksien ja tapahtuneiden vahinkojen johdosta korvaus­velvollinen näytteilleasettajalle kuitenkin enintään messupaikan vuokran suuruuden verran. Järjestäjän vastuuvakuutus ei korvaa luonnonvoimien (kuten voimakas tuuli tai rankkasade) aiheuttamia vahinkoja. Järjestäjä ei myöskään vastaa näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden eikä näytteilleasettajan mahdollisesti kiinteistölle tai kolman­nelle henkilölle aiheuttamasta vahingosta. Tästä syystä näytteilleasettajan on huoleh­dittava itse tarpeellisiksi katsomistaan vastuu-, palo- ym. vakuutuksista.

MESSUOSASTOJEN PURKAMINEN

Purkamisen saa aloittaa aikaisintaan su 15.5. klo 16.00. Kaikki näyttelytavarat ja rakenteet on poistettava messualueelta su 15.5. klo 22.00 mennessä. Mikäli jotain tavaraa jää messualueelle, on siitä ja mahdollisista korvauksista sovittava erikseen järjestäjän kanssa. Messualueelle jätetystä tavarasta peritään 500€ korvaus/päivä.

HAVAINTOESITYKSET

Näytteilleasettajan on sovittava järjestäjän kanssa osastolla tai esiintymisalueilla näytettävien havaintoesitysten, audiovisuaalisten tai musiikkiesitysten toteuttamisesta. Näiden osalta näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan itse tarvittavat Teosto- ja Gramex -sopimukset ja -maksut.

TURVALLISUUS

Kaikkien on noudatettava yleisiä turvallisuusohjeita. Järjestäjä vastaa koko messu­alueen ja pysäköintialueiden yleisestä järjestyksestä messu- ja rakennusaikana. Järjes­täjä vastaa myös messualueen yleisestä vartioinnista ja yövartioinnista. Näytteille­asettaja vastaa omien tavaroidensa ja rakenteidensa vartioinnista messujen aikana. Messujen aikana noudatetaan kaupungin palotoimen antamia paloturvallisuusohjeita. Lappi Areenalla on tupakointi kielletty. Myös näytteilleasettajien yöpyminen aidatulla messualueella sekä rakennusaikana että messujen aikana on kielletty.

OSALLISTUMISEN PERUUNTUMINEN

Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle:
-jos paikkavuokraa ei ole suoritettu määräaikana
-jos osastoa ei ole otettu käyttöön viimeistään 12.5. klo 20.00 mennessä, mikäli muusta ei ole sovittu. Sopimuksen näin tai muulla tavoin purkautuessa näytteilleasettajan johdosta tämä suorittaa jo erääntyneet maksut ja varaamansa alueen paikkavuokran, joka samoin kuin aikaisemmin suoritetut maksut jää järjestäjälle.

ESITTELIJÄKORTIT JA PYSÄKÖINTI

Näytteilleasettajien autopaikoille oikeuttavat pysäköintikortit (käy esittelijäkortti) jaetaan messuinfosta rakentamisaikana. Infosta jaetaan myös esittelijäkortit. Kortteja voi myös halutessa tilata etukäteen toimistolta. Messualueella ei rakentamis- tai purku­aikana saa olla ketään ilman esittelijä- tai toimitsijakorttia. Esittelijäkortit toimivat myös paikoituskortteina

ASIAKASKORTIT

Näytteilleasettaja voi tilata asiakaskutsukortteja hintaan 7,00 €/kpl, + alv 10 %. Kutsut laskutetaan tilattaessa. Vaihtoehtoisesti näytteilleasettaja voi tilata käytön mukaan jälkilaskutettavia kutsukortteja hintaan 9,00 €/kpl, + alv 10 %.  Kutsut on varustettava näytteilleasettajan tiedoilla.

MESSUPALVELUT

Järjestäjä varautuu palvelemaan näytteilleasettajia erityisen hyvin. Erilaisia palveluja on saatavana, mm. pystytys-, kopiointi-, siivous-, kaluste-, somistus-, tulkkaus-, lähetti- ja postipalveluita.

MESSUJULKAISUT

Messuopas, jossa mm. aluekartta ja näytteilleasettajat jaetaan yleisölle.

MESSUTUTKIMUKSET

Messuilla tehdään sekä yleisötutkimusta että tutkimusta näytteilleasettajista. Nämä tutkimukset ovat luottamuksellisia ja niiden tavoitteena on alan ja messujen kehit­täminen.

FORCE MAJEURE

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan tai paikkaan, ellei messuja voida voittamattomien esteiden vuoksi järjestää ilmoitettuna aikana. Järjestäjä pidättää oikeuden myös muuttaa painavista syistä messujen aikataulua, ilmoitettua ohjelmaa tai messualuetta.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Messuilla sallitaan viranomaisten antaman luvan mukaista alan tavaroiden ja palve­lusten vähittäismyyntiä. Ilmoittautuessaan messuille näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä messuehtoja ja järjestäjän antamia ohjeita. Mahdolliset valitukset on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä kuittausta vastaan järjestäjälle 31.5.2022 mennessä. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yhden miehen välimiesoikeudessa, jonka osapuolet yhdessä sopivat. Mikäli tätä ei sovita, välimiehen määrää Oulun kauppa­kamarin hallitus.

YHTEYSTIEDOT

Lapin Messut Oy/Lapin Erämessut
osoite:                Ounasrinteentie 1, 96400 Rovaniemi
puh:                     0400 432 498, 0400 891 402
sähköposti:     info@lapinmessut.fi
kotisivut:         www.lapinmessut.fi